Patrola Svarohaum

  BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST BOŽÍCH MLÝNŮ 

INKARNAČNÍ DUCHOVNĚ MORÁLNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE L'MURTENETU

JSME ÚTVAR INKARNAČNÍ VĚDECKÉ POLICIE spojený 

s PANACEJSKOU ARMÁDOU a INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA 

SLOŽENÝ Z OBĚTÍ ZLOČINŮ, KTERÉ POLICISTÉ, ARMÁDA A SOUDCI NEOCHRÁNILI PŘED PSYCHOTRONICKÝM UMUČENÍM A MUČENÍM A JINÝMI FYZICKÝMI ZLOČINY.

JAK VSTOUPIL DO ŽIVOTA ČLOVĚKA ÚKLADNÝ ZLOČIN

"ZLOČIN ODJAKŽIVA KONTAKTOVAL ZLOČIN, ABY SE S NÍM SPOJIL, A VYRÁBĚL NESYMPATICKÉ OBĚTI SVÉHO ZLA, ABY JIM NIKDO NEPOMÁHAL, KAŽDÝ JIMI OPOVRHOVAL A  ABY SE OBĚŤ NEDOVOLALA PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI, BYLA DÁLE VE SPOLEČNOSTI ZNEVÝHODŇOVÁNA A tudíž MUČENA A ABY ZAHYNULA  A ZLOČINEC ZŮSTAL ŠKODIT DÁL TĚM, CO HO NEODHALILI ŘÁDNĚ A NEZACHYTILI V DETENCI A PŘEVÝCHOVĚ DUŠE JEHO NA NIRVÁNSKOU."

NEGLEKTIVNÍ POLICISTA = SPOUPRACOVNÍK VRAHA MUČITELE
ZLOČIN JE NEMOC, KTERÁ SE NESMÍ DOVOLIT NA NIKOM. OBĚTI MAJÍ PRÁVO NA NIRVÁNU ABSOLUTNO A POTENCIONÁLNÍ ZLOČINEC MÁ PRÁVO NESTÁT SE ZLOČINCEM MEZI TĚMI, CO HO VYCHOVÁVAJÍ.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ
Z ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE AUMPERESA BOHEMSKÁ
MATRONA SVAROHAUM
ABSOLUTNÍ GLOBÁLNÍ LÉČITELKA A GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA LIDSTVA A PLANETY ZEMĚ A VESMÍRU VESMÍRŮ STROMU ŽIVOTA ABSOLUTNO

AUMJEHOVA 

BOHYNĚ NIRVÁNA JE MEZI VÁMI OBĚTÍ NEDOŘEŠENÝCH ZLOČINŮ, KTERÉ NIKDO ŘÁDNĚ NEPOMÁHAL AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM, A PROTO NEJSTE SCHOPNI BEZ NAŠÍ POMOCI DOSÁHNOUT ABSOLUTNÍ NIRVÁNY BEZ ZLOČINU NA VŠEHOBYTÍ.

$

POLICISTÉ, SOUDCI A VOJÁCI, VLÁDO, KOMUŽ JEŠTĚ ZŮSTALO SRDCE VLASTENCE A PŘÍTELE VE VŠECH SITUACÍCH,

SEZNAMTE SE NYNÍ S NOVÝMI MOŽNOSTMI VYŠETŘOVÁNÍ, 

USVĚDČOVÁNÍ A NÁPRAVY ZLOČINCŮ SKRZE NOVĚ INSTALOVANÉ INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU L'MURTENET G 10.

https://www.inkarnacnisoud.com/prostredky-zachrany/

BRZY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH VYHLÁSÍME 

KONKURZ NA 1000 STÁTNÍ INKARNAČNÍCH KRIMINALISTŮ A 10.000 INKARNAČNÍCH KURÁTORŮ.

Součástí konkurzu bude test vědomostní o psychotronické válce. Proto čtěte naše webové stránky.

Propojte si nyní nejprve vědomí o ukončované CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE

www.psychotronickavalka.cz

a jevů s ní spojených.

Reloadujte si stránky. 

Weby jsou v procesu příprav a denně přijímáme nové informace a zpracováváme je pro vás.

Uvědomte všechny kolegy, asi třetina populace České Republiky dosud o psychotronické válce nic neví.

VLÁDA SE BOJÍ MLUVIT, NĚKTEŘÍ JEJÍ ČLENOVÉ BYLI PSYCHOTRONICKY MUČENI A NEROZUMÍ SITUACI.

Policejní, vládní, soudní a armádní složky společnosti měly být anšlusovány šokem a byly osvobozeny ze zahraničí v jejich nevědomosti, budou ovšem popisovat různé psychotronické jevy, které jim zločinci působili, až je pochopí. 

Nyní se musí dozvědět o co se jedná, neboť do České Republiky přiletí a přijede PANACEJSKÁ ARMÁDA vyčistit území od zločinu absolutně.

BUDEME MUSET DĚLAT PROHLÍDKY VŠECH DOMÁCNOSTÍ VOJENSKO POLICEJNĚ A ROVNOU KONTROLOVAT NELEGÁLNÍ VLASTNĚNÍ PSYCHOTRONICKÝCH A JINÝCH ZBRANÍ, SE KTERÝMI SE POLICISTÉ MUSÍ NEJPREV SEZNÁMIT, NEVĚDÍ, JAK VYPADAJÍ. PROBĚHNOU KONTROLY PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ A PODZEMÍ PSYCHOTRONICKÝCH ČTVRTÍ.

POLICISTÉ BY SE MĚLI VYBAVIT ZAŘÍZENÍMI, KTERÝMI JE MOŽNÉ ZJISTIT PODZEMNÍ KOMPLEXY. PSYCHOTRONICKÉ ČTVRTĚ MAJÍ DO PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ TAJNÉ VCHODY.

ČESKÉ REPUBLICE HROZÍ ČERNÝ BOUBELOVÝ MOR, POKUD BY NEODKLIDILA MRTVÉ ZAVRAŽDĚNÉ PSYCHOTRONICKÝMI STŘELAMI SPRÁVNĚ NYNÍ BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍH MĚSÍCŮ.

JDEME DO LÉTA.

MUSÍME TAKÉ CELOSTÁTNĚ VĚDOMĚ ZALÍT MATKU ZEMI NA NAŠEM ÚZEMÍ

NEBOŤ PO PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE SUFOKUJE, BYLA ZÁMĚRNĚ VYSUŠOVÁNA FAULPLASMOVÝMI GENERÁTORY NA OBLASTECH, KDE PRAMENÍ ŘEKY, ZEJMÉNA PAK PRAMEN LABE MÁ DEFICIT A DRŽÍME EVROPSKÉ KOLOBĚHY DEŠŤŮ A STAV HLADINY ŘEK NA NAŠEM A EVROPSKÉM ÚZEMÍ. POZOR! 

PRAMEN LABE JE NEJVÝŠE POSTAVENÝ PRAMEN V EVROPĚ! VYSCHL JIŽ PŘED NĚKOLIKA LETY NA NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ.

SITUACE JE VÁŽNÁ.

https://www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

POUČTE SI KOLEGY A VŠECHNY OBČANY OKOLO VÁS.

Kdo jsme

PATROLA SVAROHAUM

Jsme BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST BOŽÍ CENTRIOLY LIDSTVA BEZPEČNOSTNÍ VKV INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ.

PRACUJEME PRO VÁS NA ZACHYCENÍ VEŠKERÉHO ZLOČINU NA VÁS.

Oznamujeme vám, že se skrze BEZPEČNOSTNĚ MÍROVÉ INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ KOMUNIKAČNÍ VKV RESEAU L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍ propojuje celosvětová telepatická komunikace s ETHEREM. Jak to funguje se dozvíte na našem webu.

www.telepatickakomunikace432hz.cz