Patrola Svarohaum

  BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST L'MURTENETU 

MATRIXOVÁ DUCHOVNĚ MORÁLNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE 

JSME 

VOJENSKO-POLICEJNÍ LÉKAŘSKÁ 

PATROLA 

MATRIXOVÉ SAKRÁLNĚ VĚDECKÉ 

VOJENSKÉ SAKRÁLNĚ LÉKAŘSKÉ POLICIE 

propojená telepaticky 

s PANACEJSKOU ARMÁDOU a MATRIXOVÝM SOUDEM LIDSTVA.

PRACUJEME ZE DVOU ŘÍŠÍ A JSME BYSTROZRACÍ, 

NEBOŤ POUŽÍVÁME STRAGÉRSKÉ POCITOVÉ UMĚNÍ JAK DIAGNOSTIKOVAT ZLOČINCE A OBĚŤ, 

TELEPATICKOU KOMUNIKACI NA NAŠI ŘÍDÍCÍ ŘÍŠI DRAGASTÁN, ZE KTERÉ SE STAVÍ PLANETA ZEMĚ,

 A SPACETIMEVIEWERY L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ. 

VIDÍME DO ŽIVOTA KOHOKOLI POTŘEBUJEME 

A ČTEME JEHO OSOBNOSTNÍ VYJADŘOVÁNÍ A ZLOČINECKÝ GRYF A GEJDAR. 

ŘÍDÍ NÁS 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA

MÁG A KOUZELNÍK 

ABSOLUTNÍ AUMDŽIN QUATROWANDUOWANTREQUATROČIK

ABSOLUTNÍ GÉNIUS 

ABSOLUTNÍ BŮH VŠECH ABSOLUTEN 

HÁB SOLÚTE AGAPE 

AUM AMJEHOVA AUM
AUM AUMMATRIX AUM

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK 

AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR 

AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU.

JSME SLOŽENI PERSONÁLNĚ 

Z OBĚTÍ ZLOČINŮ, KTERÉ POZEMŠTÍ POLICISTÉ, ARMÁDA A SOUDCI PŮVODNĚ NEOCHRÁNILI PŘED PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM A JINÝMI DOSUD TĚŽKO POSTIŽITELNÝMI ZLOČINY.

"ZLOČIN ODJAKŽIVA KONTAKTOVAL ZLOČIN, ABY SE S NÍM SPOJIL, A VYRÁBĚL NESYMPATICKÉ OBĚTI SVÉHO ZLA, ABY JIM NIKDO NEPOMÁHAL, KAŽDÝ JIMI OPOVRHOVAL A  ABY SE OBĚŤ NEDOVOLALA PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI, BYLA DÁLE VE SPOLEČNOSTI ZNEVÝHODŇOVÁNA A tudíž MUČENA A ABY ZAHYNULA  A ZLOČINEC ZŮSTAL ŠKODIT DÁL TĚM, CO HO NEODHALILI ŘÁDNĚ A NEZACHYTILI V DETENCI A PŘEVÝCHOVĚ DUŠE JEHO NA NIRVÁNSKOU."


ZLOČIN JE MORÁLNÍ NEMOC, KTERÁ SE NESMÍ DOVOLIT NA NIKOM. 
OBĚTI MAJÍ PRÁVO NA NIRVÁNU ABSOLUTNO A POTENCIONÁLNÍ ZLOČINEC MÁ PRÁVO NESTÁT SE ZLOČINCEM MEZI TĚMI, CO HO VYCHOVÁVAJÍ A USMĚRŇUJÍ. ZLOČINEC MÁ PRÁVO NA NÁPRAVU.
SPOLEČNOST MÁ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ ZLOČINU A NA JEHO ABSOLUTNÍ DEFINICE, ABY ŽÁDNÝ ZLOČIN NEUNIKL ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOSTI.
PRACUJEME AŽ DO ÚPLNÉHO ODHALENÍ, ZACHYCENÍ, USVĚDČENÍ A NÁPRAVY ZLOČINCE NA OBĚTI A DO ÚPLNÉ SANACE OBĚTI ABSOLUTNÍM VÍTĚZSTVÍM DOBRA NAD ZLEM V JEJÍM ŽIVOTĚ.

DEFINICE PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA:

GEJDAR = Vadné tělesné i mentální a frekvenčně slovní vyjadřování, které je homoinsuffisantní, vilné, sodomitské nebo gomoristické. Mentálně i tělesně homoinsuffisantní = nechrání právo a spravedlnost a nedodržuje sakrální povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, vede i do sexuálních úchylek a nevede do hadí a dračí síly v absolutním duálním partnerském vztahu. Rozeznáváme všechny znaky homoinsufficience = vzdávání se svých sakrálních povinností vůči ostatním bytostem božím nebo jejich záměrné neplnění, vilnost - sexuální nečistota v projevu, sodomie = sadismus všech stupňů a fází a gomorie = pohrdlivý a odmítavý postoj k ostatním bytostem, který má vývojové fáze a stupně).

P.S. Mužská láska správně inkarnovaná do života není homosexuální.

Nově definujeme pojmy dříve špatně používané.

Muži, kteří žijí spolu jako přátelé ve společné domácnosti v oddělených ložnicích v sakrálním celibátu nejsou homosexuální. Sakrální celibát umožňuje celotělové masáže a předepsanou pevnou náruč, ne v posteli. Sexualita mezi nimi není dovolena ani líbání. Sexualita se uzdravuje do absolutní boží normy jinak než intimním vztahem mezi osobami stejného pohlaví.

Chystáme se na školení národa českého a celosvětového v sexualitě v hadí a dračí síle a na uzdravování ze všech mentálně-morálních i sexuálních vad.

ZLOČINECKÝ GRYF-  triky zločince, mentální vytáčky, jejich tělesné projevy