KONEC NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ

Odtajňujeme fakta o psychotronické šikaně a mučení

V MEZINÁRODNÍ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE

Policisté a vojáci 

ČESKÉ REPUBLIKY 

nechť se připraví na 

celostátní prohlídky v domácnostech a všech objektech a automobilech 

za účelem vyčištění České Republiky od nelegálních psychotronických  a jiných zbraní. 

S jejich typy budou seznámeni po příletu a příjezdu PANACEJSKÉ INKARNAČNÍ ARMÁDY na naše území za účelem vyčištění země od zločinu jednou provždy.

Naše policie, armáda a soud a bezpečnostní jednotky ochrany významných státních předtavitelů dostanou do rukou nové druhy zbraní proti zločinu.


Nad územím České Republiky byla za účelem záchrany národa českého od fašisticko ariánské psychotronické genocidy instalována INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÁ TRANCHEZNÍ PSYCHOTRONICKÁ OCHRANA PROTI VEŠKERÉMU ZLOČINU L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍ a nyní probíhá sledování a detailní investigace v životních příbězích zločinců na našem území, aby mohli být zadrženi, usvědčeni a převychováni.

POLICISTÉ, VOJÁCI, SOUDCI A VLÁDA BUDOU BRZY SEZNÁMENI S VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A BUDOU VYZVÁNI K SOUČINNOSTI PANACEJSKÝMI VELITELI V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI, KTERÁ JE UMOŽNĚNA ZAPOJENÍM KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ VKV RESEAU L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍ.