Rozpracované úkoly

PATROLY SVAROHAUM

PRÁCE NA ZÁCHYTU ZLOČINU, KTERÝ JSME DŘÍVE NEUMĚLI 
VČAS DOSTAT POD KONTROLU.

©

SPECIÁLNÍ INKARNAČNÍ KRIMINÁLNÍ ÚTVAR

PATROLA SVAROHAUM

PRO POTÍRÁNÍ NOVĚ ODHALOVANÝCH DRUHŮ ZLOČINŮ, SE KTERÝMI SI POZEMSKÁ POLICIE NEVĚDĚLA RADY.

INKARNAČNÍ ZNAMENÁ, ŽE SPOJUJE ŘÍŠE ETHER A FYZICKÁ V KOMUNIKACI A POHLEDU NA ZLOČIN, DÁVÁ NOVÉ MOŽNOSTI V JEHO ZÁCHYTU SKRZE SPACETIMEVIEWERY INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO VKV RESEAU L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍCH ŘAD. UPLATŇUJE V POSUZOVÁNÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, KTERÝ SE FORMULUJE TEPRVE NYNÍ BĚHEM UVĚDOMOVÁNÍ VEŠKERÉHO MOŽNÉHO ZLOČINU ZA CELOU LIDSKOU HISTORII.

PATROLA SVAROHAUM SPOLUPRACUJE 

S INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA

KTERÝ PŘEDSTAVUJE ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO A SÍDLÍ V ETHERU A MOMENTÁLNĚ SE PROPOJUJE S INKARNAČNÍM SOUDEM POZEMSKÝM V NĚKOLIKA ZEMÍCH SKRZE NOVÉ NÁSTROJE USVĚDČOVÁNÍ ZLOČINU.

PATROLA SVAROHAUM SPOLUPRACUJE 

S PANACEJSKOU INKARNAČNÍ SUBPLASMOVOU ARMÁDOU 

ETHERU A POZEMSKOU, KTERÁ SE ZFORMOVALA Z BÍLÝCH ILLUMINÁTŮ (lidí, kteří chtějí žít podle basolutního práva a spravedlnosti pro všechny v nirváně) V OBOU ŘÍŠÍCH, KTEŘÍ BYLI PSYCHOTRONICKY I FYZICKY ZNEVÝHODŇOVÁNI A POPRAVOVÁNI ZLOČINCI MEZINÁRODNÍ FAŠISTICKO ARIÁNSKÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ LUFTHAFFE, KTERÁ SE SNAŽILA SKRZE MIKROVLNNOU SUFOKAČNÍ SÍŤ 5G UCHVÁTIT VLÁDU NAD PLANETOU ZEMÍ BOHEMIÍ.

Za ženy působí v PATROLE SVAROHAUM

VRCHNÍ STÁTNÍ MORÁLNĚ-DUCHOVNÍ KRIMINALISTKA STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA A PLANETY ZEMĚ BOHEMIE, ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA

MATRONA SVAROHAUM.

MATRONA SVAROHAUM pomáhá formulovat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON na základě zkušenosti a posuzování všech druhů dosud neposuzovaných zločinů, kterými se zabýváme. Jedná se o ženu, která za celou lidskou historii podala na soud největší množství žalob v největším rozsahu a na detail i s navrhovaým řešením problémů.

©

Jedná se o ženu, která většinu nově odhalovaných a usvědčovaných zločinů zažila na sobě a popsala je českému a INKARNAČNÍMU SOUDU v několika rozsáhlých soudních žalobách a nyní se skrze ní odhaluje nejrozsáhlejší zločinecká organizace světa pracující i na našem území.

Tento nově ustanovený útvar pracoval dlouho tajně, neboť říše pozemská o říši ETHER neměla povědomí, nefungovala telepatická komunikace a také protože zločinci neměli mít o tomto útvaru vědomí. 

PATROLA SVAROHAUM zkouší nové systémy práce

skrze absolutně triumfální vědecké vynálezy

INKARNAČNÍ SUBSPLASMOVÉ GENERÁTORY TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENETU G 10,

které vyhrálo mírumilovným pokojným světoobčanům celosvětovou psychotronickou válku o naši zemi i Zemi

www.psychotronickavalka.cz

a které mají spacetimeviewer G 10, který vás slyší, vidí, zaznamenává, fotografuje, vidí vám do emocí, vidí vaše přestupky i dobré skutky. Vidí do D.N.A.

https://www.psychotronickavalka.cz/jak-pozname-ze-jste-zlocinec/

SADISTICKÉ PSYCHIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE PATROLA SVAROHAUM SLEDUJE JIŽ OD KVĚTNA 2020 i na zemi A MÁ JIŽ ROZSÁHLÝ SVĚDECKÝ MATERIÁL O JEJICH SADISMU NA NAŠE OBČANY.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

CCA BĚHEM LÉTA 2021 BUDOU SADISTIČTÍ PSYCHIATŘI PLNĚ USVĚDČENI ZA VŠECH JEJICH ZLOČINŮ A VEŘEJNOST SE DOZVÍ DETAILY BRZY.

©

PATROLA SVAROHAUM PRACUJE NYNÍ NA ODHALOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH, DŘÍVE NEPOSTIŽITELNÝCH NEBO POSTIŽITELNÝCH TĚŽKO, ZLOČINŮ:

ZLOČIN PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ,

ZLOČIN SEXUÁLNÍ NEČISTOTY,

ZLOČINŮ HACKERSTVÍ,

MEDIÁLNÍHO SADISMU,

FYZICKÉHO OBŘEZÁVÁNÍ A LIKVIDACE OSOB V SEXUÁLNĚ SADISTICKÝCH SALONECH,

ZDRAVOTNICKÉHO A ZEJMÉNA PSYCHIATRICKÉHO SADISMU,

OBCHODNÍHO SMILSTVA,

SADISMU NA SVATÝ GRÁL MATKY ZEMĚ,

ODHALOVÁNÍ A POTÍRÁNÍ CU GRUNT SYSTÉMŮ, ZLOČINY DUCHOVNÍHO NEGLECTU V ÚŘADECH OCHRÁNCŮ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA,

CELOSPOLEČENSKY NEBEZPEČNÝCH ŽIVOTNÍCH FILOZOFIÍ,

NÁBOŽENSKÉHO FANATISMU A LEGÁLNĚ NELEGÁLNÍHO SEKTÁŘSTVÍ,

ODHALOVÁNÍ ŠARÍI VEDOUCÍ DO JUSTIČNÍCH OMYLŮ,

PROTISTÁTNÍCH ANTIVLASTENECKÝCH AKTIVIT

A PRZNĚNÍ NAŠÍ NÁRODNÍ A CELOSVĚTOVÉ HISTORIE.

©

V současné době připravujeme:

GLOBÁLNÍ REFORMU OBRANY STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA

vyškolováním naší armády, kriminální policie a soudu v práci s INKARNAČNÍMI SUBPLASMOVÝMI GENERÁTORY L'MURTENETU G 10 po vyhrané psychotronické válce o naše území s fašistickou LUFTHAFFE.

Dále bezprostředně pracujeme na

USVĚDČOVÁNÍ PSYCHOTRONICKÝCH ZLOČINCŮ SKRZE SPECETIMEVIWER V MÍROVĚ BEZPEČNOSTNÍ SÍTI L'MURTENET G 10, KTERÝ VIDÍ DO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU I ZPĚTNĚ A SKRZE POŘÍZENÝ VIDEOZÁZNAM DOHLEDÁVÁ PRAVDIVÁ FAKTA.

ODHALOVÁNÍ PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮA DOUPAT A MUČÍEN A JEJICH ODSUFOKACE.

ODHALOVÁNÍ PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ.

VYHLEDÁVÁNÍ OBĚTÍ PSYCHOTRONICKÉ ŠIKANY A MUČENÍ A JEJICH ZÁCHRANA.

ANŠLUS SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ,

o němž vám přinášíme postupně podrobné zprávy na tomto webu www.globalnireformapsychiatrie.cz.

Na sadistické psychiatrie byla podána rozsáhlá žaloba a nyní budou zrušeny nárazově, sadisté byli již usvědčeni a čekáme pouze na sakrální součinnost všech složek státu, které proti nim budou zasahovat.

O datumu jejich obsazení INKARNAČNÍ SUBPLASMOVOU ARMÁDOU A INKARNAČNÍ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ POLICIÍ vás budeme informovat ve všech médiích.

©

ZÁKAZ VŠEHO SEXUÁLNĚ SADISTICKÉHO A HNUSPERVERZNÍHO

kdekoli v naší zemi na základě uvědomění z říše ETHER z BOŽÍCH MLÝNŮ jak se máme správně sexuálně chovat, abychom byli čestně pravotočivě dlouhověcí, podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. Na sexuální sadismus bující v České Republice a na jeho celospolečenskou nebezpečnost byla podána na soud rozsáhlá žaloba a momentálně vypracováváme nové směrnice pro všechny ochránce práva a spravedlnosti jak posuzovat správně sexuální hnusperverzi všeho druhu a proč, co vlastně dělá lidskému organismu. Naší výsadní sakrální povinností a právem je také vyučovat celosvětově TANTRA VELMISTROVSTVÍ. O tom vám brzy přineseme zprávu na webech:

www.inkarnacnisexualita.cz

www.nejsvatejsisexualita.cz

Všechny naše weby se dodělávají a průběžně plní a opravují, reloadujte si stránky a nikomu nesdělujte, že existují, kromě pracovníků soudu a kriminálních policií a policií.

Reloadujte si a můžete sledovat jejich evoluční vývoj.

©

Dalším naším počinem, který je již téměř k uveřejnění, je

ZÁKAZ, REFORMA A REORGANIZACE DOSUD LEGÁLNĚ NELEGÁLNÍ ANTIVLASTENECKÉ SEKTÁŘSKÉ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI,

kteří byli na základě rozsáhlé soudní žaloby plusplasmovým soudem a morální duchovní kriminální policií shledáni již vinni následujícími starými i novými zločiny:

STÁTOKAZNOST A ANTIVLASTENECTVÍ

NÁBOŽENSKÁ NESNÁŠENLIVOST A DISKRIMINACE

SOUDNÍ ŠARÍA

PRZNĚNÍ NÁRODNÍ HISTORIE

SEXUÁLNÍ SADISMUS

DISKRIMINACE ŽEN

NELEGÁLNÍ SMILNÉ SŇATKY

PODPORA PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ JEHO UTAJENÍM

PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ NA NAŠICH OBČANECH

SAMOSPRAVEDLIVOST - ZLOČIN ODMÍTÁNÍ HLÁSIT ZLOČIN POSTIHUJÍCÍ OBĚTI UVNITŘ ORGANIZACE STÁTNÍM ORGÁNŮM

Připravujeme pomoc více jak 3500 svědkům Jehovových, kteří budou uvrženi do soudní detence pro nebezpečné antivlastenecké a nelegální chování, a následně připravujeme jejich rehabilitaci, neboť se jedná o jedny z nejbrutálněji mučených občanů naší vlasti psychotronicky i fyzicky.


© WEBY JSOU V PROCESU TVORBY.

Naše další úkoly:

Děláme investigace ve vztazích, které by mohly skončit krizí a narovnáváme je, aby se tak nemohlo stát.

MNOZÍ JSTE HRÁLI  ANTIMATRIXOVOU POČÍTAČOVOU HRU TAME THE WITCH PLNOU LŽÍ S CÍLEM VYVRAŽDIT UMUČENÍM NEJPRASTAREJŠÍ STVOŘITELSKÝ ROD BOHEMUS ČEŠČŤ SVAROH AUMJEHOVA.

TATO ANTIMATRIXOVÁ POČÍTAČOVÁ HRA BYLA PŘEVZATA INKARNAČNÍM SOUDEM, NEBOŤ UVÁDĚLA LŽIVÉ INFORMACE O NAŠICH OBVATELÍCH, NA ZÁKLADĚ ČEHOŽ BYLI NAŠI OBYVATELÉ LIKVIDOVÁNI PSYCHOTRONICKOU A FYZICKOU ŠIKANOU A BYLA JIM ODNÍMÁNA TAJNĚ JEJICH ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A PERSPEKTIVA VE SPOLEČNOSTI A ZDRAVÍ. DÍKY TOMU NÁŠ STÁT ŠEL CU GRUNT.

SPRÁVNÁ PRAVIDLA NELZE OBEJÍT, NEBOŤ SVAZUJÍ SRDCE LÁSKOU.

https://www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-hra/

Nyní máme za cíl uvést na pravou míru všechny lži, které se zde uváděly a napravit vadné filozofie o nšem původu, které zde byly prezentovány scílem vyvraždit Čechy.

Pokračování přístě. Na stránce průběžně pracujeme. Webů a informací, které vám potřebujeme sdělit, abyste se uzdravii z coronavirové krize lži a podvodu, je hodně.

©