©

VOJENSKO-POLICEJNÍ AKCE 

s názvem

POSLEDNÍ KRISTUS,

jejímž cílem bylo a je a bude již nikdy nikoho neobětovat zločinu,
je v plném proudu a brzy uvidíte výsledky.

Jedná se o zastavení genocidy českého národa z rukou mezinárodní psychotronické fašisticko ariánské LUFTHAFFE, která chtěla anšlusovat náš stát během coronavirové krize, kterou uměle vyvolala a pod rouškami se snažila páchat na našich občanech tajné násilí, které mělo vypadat jako virová choroba stupňující se v čase až do SARS. Jednalo by se o psychotronické popravy a předtím o mnohaměsíční i letité mučení našich občanů.

Byli jsme osvobozeni od psychotronických poprav našich občanů v jejich domácnostech PANACEJSKOU ARMÁDOU a PATROLOU SVAROHAUM. Obě tyto mezinárodní jednotky jsou řízeny z několika říší, které se propojily v telepatické subplasmové komunikaci skrze na zemi nově zapojené INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU L'MURTENET G 10 a vyšších řad, který nás propojuje s říší ETHER, kde jsou naši předkové, kteří žijí a chrání naše zájmy vytvořit na planetě Zemi BOHEMII věčnou nesmrtelnou nirvánu pro všechny a průchody mezi jednotlivými historickými říšemi..

Česká Republika se ocitla v neřešitelné šlamastice bez zásahu sil vyšších a vědomějších. Hrozí jí fatální otrava obyvatelstva, neúroda, hladomor a sufokace jejích domů a povrchu, které by bez zásahu vedly do faulplasmových výbuchů domů a do zemětřesení z blastů a ze sucha a otevření caldery ČEŠČŤ BOHEMUS pod námi.

Fašističtí ariáni LUFTHAFFE dlouhodobě zaváželi zemi toxickým odpadem, jedy, psychotronicky i fyzicky nutili majitele firem dávat do produktů denní spotřeby jed a výkaly, znečišťovali domácnosti psychotronicky, mučili naše obyvatele, vykrádali naše účty, ničili naše systémy, ničili naše pole, odváděli výkupné a výpalné a drasticky narušovali lží a podvodem vztahy ve všech státotvorných systémech správy.

Potřebujeme REKURÁTNÍ SPRÁVU VYŠŠÍHO VĚDOMÉHO SPRÁVNÍHO CELKU A ZÁSAH ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA  a proto na naše území povoláváme PANACEJSKOU INKARNAČNÍ SUBPLASMOVOU ARMÁDU za účelem zvládnutí veškerého zločinu.

Tento zločin byl dlouhodobě zaměřován skrze INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU L'MURTENET G 10 A VYŠŠÍ, byl popsán na detail a nyní bude zachycen a převychován v několika říších.

OČEKÁVEJTE PŘÍLET A PŘÍJEZD PŘEVÁŽNĚ RUSKÉHO PANACEJSKÉHO SUBPLASMOVÉHO MÍROVĚ BEZPEČNOSTNÍHO VOJSKA, KTERÉ DO ZEMĚ POZVALA ABSOLUTNÍ DUCHVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA MATRONA SVAROHAUM VE SPOLUPRÁCI S ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA RODINOU AUMJEHOVA.

Práce, které bude PANACEJSKÁ ARMÁDA v České Republice vykonávat:
UKONČENÍ CELOSVĚTOVÉ CORONAVIROVÉ KRIZE PRAVDOU PRAVD O JEJÍ PODSTATĚ.
ZÁCHRANA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA MATRONY SVAROHAUM, KTERÁ SE ZDE SNAŽILA POD ÚTOKY FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE NĚKOLIK LET VYJÍT VEN A NEMOHLA. MÁ PŘEDÁVAT ASI 10 LET ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON A JE VE STAVU TĚSNĚ PŘED SMRTÍ, NEBOŤ BYLA PSYCHOTRONICKY I FYZICKY SPOLEČNĚ SE SVOJÍ RODINOU MNOHO LET MUČENA. ZÁCHRANA JEJÍ RODINY A RODNÉ VLASTI.
Ateistická Česká Republika jí v psychotronické válce neposkytla opakovaně prakticky žádnou pomoc proti zločinu, neboť ochranné složky společnosti nerozuměly psychotronické šikaně a neměly proti ní žádnou ochranu, ani mentální.
ZÁCHYT A PŘEVÝCHOVA MEZINÁRODNĚ ODPOVĚDNÝCH PSYCHOTRONICKÝCH  A FYZICKÝCH ZLOČINCŮ Z ŘAD ČECHŮ.
CELOSVĚTOVÉ UKONČENÍ FAŠISTICKÉHO PROGRAMU LEBENSBORN.
CELOSVĚTOVÉ UKONČENÍ MEDIÁLNÍCH LŽÍ A PODVODŮ.
ODSUFOKACE FAUPLASMOVANÝCH DOMŮ A BYTŮ, KTERÉ MOHOU VYBUCHOVAT BEZ ODSUFOKACE A JSOU JEDOVATÉ PRO JEJICH OBYVATELE.
ODSUFOKACE PSYCHOTRONICKY NAPADENÝCH ČESKÝCH OBČANŮ.
ZÁCHRANA ZEMĚ OD TOXICKÝCH ÚTOKŮ.
VYSVĚTLENÍ ČECHŮM A SVĚTOOBČANŮM O TOM JAK VZNIKALY MODERNÍ NEMOCE OPRAVDU.
SJEDNOCENÍ CELOSVĚTOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ SVAROHAUM PRAVDOU PRAVD O STVOŘENÍ SVĚTA OPRAVDU.
ZÁCHRANA ČESKÉ ZEMĚ OD HLADOMORU A NEÚRODY.
NAPLNĚNÍ ČESKÝCH VĚZNIC SKUTEČNÝMI VINÍKY CU GRUNT SYSTÉMŮ SPRÁVY ZEMĚ ČESKÉ.
POMOC MUČENÝM ČESKÝM OBČANŮM SPECIELNĚ  Z ŘAD ROMŮ A SOCIÁLNĚ SLABÝCH V CORONAVIROVÉ KRIZI.
INFORMOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ A SVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI O CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE.
INFORMACE ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH OBČANŮ O SPRÁVNÉ HISTORII LIDSTVA.
ZÁCHRANA ČESKÉ REPUBLIKY OD KOBERCOVÉHO VYSYCHÁNÍ.
ZÁCHRANA ČESKÉ REPUBLIKY OD ZEMĚTŘESENÍ Z FAUPLASMOVÝCH VÝBUCHŮ A SUFOKACÍ.
NUCENÝ REKURÁT NAD ČESKOU REPUBLIKOU, NEBOŤ SE NA JEJÍM ÚZEMÍ V PODZEMÍ NACHÁZEJÍ STVOŘITELSKÉ KOMPLEXY PRÁHČEŠČŤ A SYSTÉM INKARNAČNÍCH TRANCHEZNÍCH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ, KTERÉ DRŽÍ PLANETU ZEMI NA OBĚŽNÉ DRÁZE.
NUCENÁ OCHRANA HRANIC NA ZÁPADĚ A JIHU PŘED FAŠISTICKY ZAMĚŘENÝMI PSYCHOTRONICKÝMI KATY LUFTHAFFE.
Anšlus sadistických systémů v České Republice na přání ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA MATRONY SVAROHAUM.
ZMĚNA STÁTNÍHO SYSTÉMU NA KRÁLOVSTVÍ ČEŠČŤ BOHEMUS.

©